TipsoTrix

uppdaterad 2003-05-04


Om mig Mina elkärror  På byggbordet   Skunk Works  Tips & Trix  Länkar  MFK Jupiter

1 - Varför ska man "köra in"  en CAN-elmotor, vad är en can-motor och hur gör man?

Jo, de flesta konventionella elmotorer för RC-bruk, t ex alla Graupners Speed-motorer eller Multiplex Permax motorer är  CAN-motorer - syftar på det konservburksliknande  plåthölje som omsluter motorn.

För att kolen ('brushes') ska slitas in och få en konkav anliggningsyta mot den runda kommutatorn bör motorn köras in, under ca en halv timme, fast med  måttlig effekt. Tre problem uppstår då:
   1 - kylning av motorn
   2 - smörjning av motorn
   3 - att få bort allt koldamm (elektriskt ledande....) ur motorn

lösning: kör in motorn i en mugg/skål/hink med destillerat vatten!!! Byt vatten efter en  stund, och en gång till.......

Efter badet bör man blåsa ur kvarvarande vatten ur motorn, antingen manuellt eller med tryckluft, sedan kan man gärna spraya motorn invändigt med 556 och slutligen sätta en droppe olja på lagren i motorn.
Avslutningsvis bör man köra motorn någon minut för att torka upp den.
Om man följer denna procedur får man en motor som håller längre och ger bättre effekt eftersom kolen alltid har maximal anliggningsyta mot kommutatorn.

Varför? Jo det löser alla tre ovanstående problem. Undvik gärna kranvatten, det innehåller så mycket mineraler att motorn kan ta skada.

Vad man INTE ska göra:
 Det är EJ lämpligt att köra in en can-motor med en in-line speed control monterad direkt på bakplattan på motorn.. Elektroniken i fartkontrollen säger troligen upp sig omedelbart i vattenbad...., medan motorn däremot är så enkel till sin kontruktion att den bara går och går, även under vatten..

Kör EJ in en kullagrad motor i vattenbad. I detta fall är en inkörning i luft bättra pga att man inte vill få in vatten i kullagren.
Kör in motorn utan fartkontroll, på lämpligt låg spänning.

Motorer med högre kvalitet än CAN-motorer, t ex Astros borstmotorer, motorer med cobalt-magneter, behöver som regel inte köras in. De är antingen inkörda redan på fabriken eller så har de färdigformade kol som passar mot kommutatorn direkt och inte behöver slitas in. Du kan själv kontrollera kolens anliggning mot kommutatorn genom att kika in i de ventilationsslottar som brukar finnas i de bakre regionerna av de flesta elmotorer med kol.

Åsikter, synpunkter, förslag mm till mig -  Micke@hedlunds.net